سمیه شماعی زاده

سمیه شماعی زاده

لیسانس کامپیوتر گرایش نرم افزار و لیسانس زبان انگلیسی و ارشد زبانشناسی رایانشی یا مهندسی پردازش زبان طبیعی هستم. عاشق دنیای کامپیوتر و یادگیری زبانهای جدید هستم.

صفحه 1 از 45 1 2 45

از دست ندهید

مطالب پیشنهادی