سامانه ۱۹۵ امکان شکایت از شماره های تبلیغاتی را فراهم می‌کند

رسانه کلیک - در حالی که کسب‌ و کارهای مختلف برای تبلیغات خود راه‌هایی مانند ارسال پیامک از شماره‌های شخصی و ثابت را برگزیده بودند، اکنون با راه‌اندازی سامانه ۱۹۵، امکان شکایت از شماره های تبلیغاتی با شماره‌های شخصی، ثابت و سرشماره‌های دیگر…