مرور رده

تاریخی

مقبره فرعون در تالار مخفی هرم جیزه پنهان شده است؟

رسانه کلیک - بدون شک هرم بزرگ جیزه یکی از مرموزترین و شگفت انگیزترین ساخته های دست بشر است. کشفیات جدید حاکی از آن است که مقبره یکی از بزرگترین فراعنه مصر، شاه خوفو درون تالار مخفی هرم جیزه قرار دارد.