مرور رده

امنیت

تروجان بانکی Cerberus از حفاظ اپلیکیشن Authenticator عبور کرد

رسانه کلیک - طبق گزارش های اخیر، نسخه ای از تروجان بانکی Cerberus وجود دارد که می تواند کدهای تولید شده به وسیله اپلیکیشن Authenticator گوگل را به سرقت برده و از آن ها برای رسیدن به اهداف مخرب استفاده کند.