دسته بندی:
تجارت الکترونیک
فسیل یک مغز سالم ۳۱۰ میلیون ساله

فسیل یک مغز سالم ۳۱۰ میلیون ساله کشف شد!

محققان استرالیایی یکی از قدیمی‌ترین فسیل‌ها از مغز یک خرچنگ نعل اسبی را شناسایی کردند که به شکل مناسبی حفظ شده و سالم مانده است. فسیلی مربوط به ۳۱۰ میلیون سال پیش!!!

سرانه کارت بانکی ایرانی‌ها
مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی توضیح داد: هر ایرانی به طور میانگین چند کارت بانکی دارد؟

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی تعداد کارت بانکی کشور را حدود ٣.٣ کارت به...

افزایش تراکنش های الکترونیکی
میزان تراکنش‌های الکترونیکی ایرانی‌ها در خرداد افزایش پیدا کرد

تراکنش‌های شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی کشور در سومین ماه سال جاری افزایش یافت و...