قیمت کنسول هفته پنجم فروردین ۱۴۰۱

لیست قیمت کنسول هفته پنجم فروردین ۱۴۰۱ پلی استیشن و ایکس باکس

قیمت کنسول هفته پنجم فروردین ۱۴۰۱ روند ثابت خود را حفظ کرده است. قیمت کنسول‌ها دستخوش تغییر نشده و همچنان وضعیت بازار کنسول‌ها مطلوب بوده است.

قیمت کنسول هفته سوم فروردین ۱۴۰۱
لیست قیمت کنسول هفته سوم فروردین ۱۴۰۱ پلی استیشن و ایکس باکس

قیمت کنسول هفته سوم فروردین ۱۴۰۱ وضعیت مناسبی داشته است. شرایط بازار به ثبات...

قیمت کنسول هفته دوم فروردین ۱۴۰۱
لیست قیمت کنسول هفته دوم فروردین ۱۴۰۱ پلی استیشن و ایکس باکس

قیمت کنسول هفته دوم فروردین ۱۴۰۱ شرایط مطلوبی داشته است. در مدت تعطیلات عید...

قیمت کنسول هفته پایانی سال ۱۴۰۰
لیست قیمت کنسول هفته پایانی سال ۱۴۰۰ پلی استیشن و ایکس باکس

قیمت کنسول هفته پایانی سال ۱۴۰۰ شرایط مطلوبی داشته است. وضعیت خوب بازار باعث...

قیمت کنسول هفته چهارم اسفند ۱۴۰۰
لیست قیمت کنسول هفته چهارم اسفند ۱۴۰۰ پلی استیشن و ایکس باکس

قیمت کنسول هفته چهارم اسفند ۱۴۰۰ روندی نزولی پیدا کرده است. به طوری که شاهد...

قیمت کنسول هفته سوم اسفند ۱۴۰۰
لیست قیمت کنسول هفته سوم اسفند ۱۴۰۰ پلی استیشن و ایکس باکس

قیمت کنسول هفته سوم اسفند ۱۴۰۰ شرایط خوبی را سپری می‌کند. خوشبختانه روند...

قیمت کنسول هفته دوم اسفند ۱۴۰۰
لیست قیمت کنسول هفته دوم اسفند ۱۴۰۰ پلی استیشن و ایکس باکس

چند روزی است که وضعیت بازار کنسول‌ها ثبات نسبی پیدا کرده است. قیمت کنسول هفته...

قیمت کنسول هفته اول اسفند ۱۴۰۰
لیست قیمت کنسول هفته اول اسفند ۱۴۰۰ پلی استیشن و ایکس باکس

وضعیت بازار کنسول‌ها در هفته اول اسفند ۱۴۰۰ بهبود پیدا کرده است. همچنان در...

قیمت کنسول هفته چهارم بهمن ۱۴۰۰
لیست قیمت کنسول هفته چهارم بهمن ۱۴۰۰ پلی استیشن و ایکس باکس

در چند روز گذشته قیمت‌ کنسول‌ها کاهش پیدا کرده است. دلایل مهمی باعث شده روند...

قیمت کنسول هفته سوم بهمن ۱۴۰۰
لیست قیمت کنسول هفته سوم بهمن ۱۴۰۰ پلی استیشن و ایکس باکس

بازار کنسول‌ها در هفته سوم بهمن ۱۴۰۰ شرایط آرامی را تجربه می‌کند. اما نکته...

قیمت کنسول هفته دوم بهمن ۱۴۰۰
لیست قیمت کنسول هفته دوم بهمن ۱۴۰۰ پلی استیشن و ایکس باکس

شرایط بازار کنسول‌ها آرام بوده است. در چند روز گذشته قیمت‌ها تغییرات چندان...

قیمت کنسول هفته اول بهمن ۱۴۰۰
لیست قیمت کنسول هفته اول بهمن ۱۴۰۰ پلی استیشن و ایکس باکس

خوشبختانه شرایط بازار کنسول‌ها بهبود پیدا کرده است. در چند روز گذشته شاهد...

قیمت کنسول هفته چهارم دی ۱۴۰۰
لیست قیمت کنسول هفته چهارم دی ۱۴۰۰ (پلی استیشن و ایکس باکس)

روند کاهشی قیمت کنسول‌ها ادامه پیدا کرده است. به طوری که در هفته چهارم دی...