مرور رده

اپلیکیشن‌ها

فیسبوک به کاربرانی که قبل از انتخابات آمریکا حساب خود را غیرفعال کنند پول می‌دهد

رسانه کلیک - فیسبوک تاثیر شبکه اجتماعی روی دموکراسی را بررسی می‌کند. به همین علت به کاربرانی که قبل از انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا حساب‌های خود را غیرفعال می‌کنند پول می‌دهد.