مرور رده

اپلیکیشن‌ها

گزینه Undo توئیتر فقط برای کاربران ویژه این برنامه در دسترس خواهد بود

رسانه کلیک - طبق گزارشات منتشر شده اخیر با حضور گزینه Undo توئیتر شما چند ثانیه زمان قبل از ارسال توئیت خواهید داشت که در صورت انصراف می‌توانید از انتشار آن جلوگیری کنید.