مرور رده

نجوم

هنوز دو همسایه مان را در منظومه شمسی نشناخته ایم؟

گروهی از اخترشناسان انگلیسی و بریتانیایی احتمال می دهند حداقل دو سیاره در منظومه شمسی و در جایی فراتر از نپتون وجود داشته باشد. به گزارش کلیک به نقل از خبرگزاری مهر، پیشتر برخی شکارچیان سیارات از جمله «مایک براون» که شهرتی جهانی در این…