تیم سافتوریا Softwaria

سرکار خانم مهسا رضائی و آقایان مطصفی دلاوری، صدرا شادمند، مهراد گیتی مهر در قالب تیم “سافتوریا softwaria” در ماراتن هاکاتوریسم حضور پیدا کرده اند.

این تیم چالش شماره یک از مسابقه را به عنوان “چالش بلده ها ( پیدا کردن بهترین و مطمئن‌ترین تور لیدر و بلده‌ی شهر! )”بدون دیدگاه