تیم Cube

آقایان نیما پورعلی، محمد علایی، محمدرضا کیانی، محمد رضا اکبری و امیرحسین نصرتی در قالب تیم “Cube” در ماراتن هاکاتوریسم حضور پیدا کرده اند.

این تیم چالش شماره دوم از مسابقه را به عنوان “چالش معرفی و فروش محصولات محلی ( غذا، لباس، صنایع دستی، انواع سوغاتی‌ها …  )”بدون دیدگاه