استخدام در رسانه کلیک

رسانه کلیک در نظر دارد برای تکمیل گروه نویسندگان دورکار، خود افرادی را با مشخصات ذیل استخدام کند.

  1. آشنایی کامل با زبان انگلیسی
  2. آشنایی کامل با حوزه تکنولوژی و مباحث مرتبط
  3. آشنایی با اصول نگارش خبر
  4. آشنایی با اصول نگارشی و ویرایشی، ساده و روان نویسی
  5. توانایی ترجمه حداقل 1500 کلمه در روز
  6. آشنایی با وردپرس و سئو

در صورتی که با همه موارد ذکر شده آشنایی دارید، فرم زیر را تکمیل و ارسال نمایید.

  • انواع فایل های مجاز : pdf.
    در قالب PDF تا سقف 4 مگابایت