کد خبر:1009148
اشتراک گذاری
مرتب‌سازی نظرها براساس:

استیون هاوکینگ معتقد است “ذره خدا” جهان هستی را نابود خواهد کرد

استيون هاوكينگ، ١٠٠ دلار با گوردون كين شرط بست كه فيزيكدانان هرگز ذره بنيادي داراي جرم كه دانشمندان توسط آن درباره چگونگي جرم دار شدن ماده توسط ذرات بنيادي بدون جرم ديگر توضيح دهند) را كشف نخواهند كرد. او در اين شرط بندي بازنده بود.

به گزارش کلیک، اين ذره در سال ٢٠١٢ كشف شد و هاوكينگ درباره اين كشف ابراز تاسف نمود و گفت: اين موضوع از جذابيت علم فيزيك كاسته است. ولي اكنون اين فيزيكدان تئوري، در مقدمه اي از مقالات و بياناتي كه STARMUS ناميده مي شود، هشدار داده كه اين ذره، روزي موجب نابودي جهان فعلي خواهد شد.
هاوكينگ، تنها دانشمندي نيست كه چنين تفكري دارد. تئوري "روز انفجار بوزون هيگز" كه توسط نوسانات كوانتومي شكل مي گيرد و موجب ايجاد "حباب" خلأ مي گردد و در فضا گسترش و جهان را به كلي نابود مي كند، مدتي است كه عنوان شده ولي دانشمندان بر اين عقيده اند كه اين واقعه به اين زودي اتفاق نخواهد افتاد.
آقاي جوزف ليكن (Joseph Lykken)، يك فيزيكدان تئوري كه در آزمايشگاه National Accelerator در شهر باتاويا، ايالت ايلينويز كار مي كند، در سخنراني كه در تاريخ ٢ سپتامبر در آزمايشگاه SETI ايراد كرد گفت: به احتمال زياد وقوع اين پديده بين ١٠ تا ١٠٠ سال فضايي به طول خواهد انجاميد. (در سال فضايي، جلوي هر ١٠٠،١ صفر وجود دارد) بنابراين نيازي نيست كه شما خانه هايتان را بفروشيد و بايد هم چنان به پرداخت ماليات ادامه دهيد!
ولي از طرف ديگر، اين پديده ممكن است اتفاق بيفتد و شما متوجه روند وقوع آن نخواهيد شد زيرا با سرعت نور در جريان است و هيچ علائمي براي آن وجود ندارد.
پديده بوزون هيگز كه گاهي اوقات توسط دانشمنداني كه تمايل بيشتري به استفاده از اسامي رسمي دارند، با عنوان "ذره خدا" از آن ياد مي شود، ذره بسيار ريزي است كه دانشمندان خيلي وقت پيش تصور مي كردند چنین ذره ای وجود دارد.
كشف این ذره كمك بسياري به اثبات مدل استاندارد فيزيك ذرات و يا قوانين شناخته شده فيزيك كه دانشمندان معتقدند اجزاي سازنده اين موضوع مي باشند، نمود. بوزون هيگز، براي مدل استاندارد بسيار مهم است زيرا خبر از وجود ميدان هيگز مي دهد كه يك ميدان انرژي نامرئي است كه به ذرات موجود در هستي جرم مي دهد. از دو سال پيش كه اين نظريه مطرح گردید غوغایی در جامعه فيزيك ايجاد شد.
از سال گذشته كه جرم اين ذره توسط دانشمندان تخمين زده شده است، آنها مي توانند محاسبات متعدد ديگري از جمله اين كه پايان جهان چه زماني خواهد بود انجام دهند.
تئوري روز انفجار
پديده بوزون هيگز داراي حجمي معادل ١٢٦ ميليارد الكترون مي باشد كه به عبارتي ١٢٦ ميليون برابر جرم يك پروتون است. اين مقدار نشان دهنده جرم دقيق موردنياز براي برقراري تعادل جهان مي باشد ولي فيزيكدانان مي گويند كه اين وضعيت تعادل، در نهايت از بين مي رود و جهان در حالت ناايستا قرار خواهد گرفت. اين نتيجه گيري منجر به ميدان هيگز مي گردد.
آقاي ليكن اضافه كرد: ذره هيگز، در آغاز پيدايش جهان به وجود آمده است و از آن زمان تا كنون به عنوان منبع انرژي خودش عمل كرده است.
فيزيكدانان معتقدند كه ميدان هيگز احتمالا به آرامي در حال تغيير است چون در تلاش براي رسيدن به توازني بهينه براي پايداري ميدان و انرژي مورد نياز براي اين پايداري مي باشد.
جايان گيودايس(Gian Giudice) فيزيكدان تئوري در آزمايشگاه CERN كه بوزون هيگز در آنجا كشف شد، در يك مصاحبه TEO در ماه اكتبر سال ٢٠١٣، چنين توضيح داد:
دقيقا مانند همه مواد ديگر كه مي توانند حالت مايع و يا جامد داشته باشند، بوزون هيگز هم كه زمان فضا را در برمي گيرد، مي تواند به هر دو حالت وجود داشته باشد.
در حال حاضر، ميدان هيگز در وضعيت پايين ترين پتانسيل انرژي مي باشد. مانند يك دشت در ميان هزاران تپه و دشت ديگر.
مقدار بسيار زيادي انرژي، مانند از جا كندن يك كوه، لازم است كه بتوان اين وضعيت را تغيير داد. اگر هيگز اين انرژي را به دست آورد، بعضي دانشمندان آن را معادل نابودي جهان مي دانند.
ليكن افزود: ولي يك نوسان كوانتومي ناخوشايند يا يك تغيير در انرژي، مي تواند منجر به ايجاد پروسه اي به نام "تونل كوانتومي" گردد. به جاي بالا رفتن از كوه انرژي، تونل كوانتومي، اين امكان را براي هيگز بوجود مي آورد كه يك "تونل" در اين كوه ايجاد كرده و به دشتي با انرژي كمتر راه پيدا كند. اين نوسان كوانتومي در جايي خارج از محيط خلأ در فضا، مابين كهكشان ها اتفاق مي افتد و منجر به توليد يك "حباب" مي شود.
هاوكين، سناريوي روز انفجار جهان توسط هيگز را اين چنين بيان مي كند: پتانسيل هيگز، داراي يك شاخصه نگران كننده بوده و ممكن است در انرژي هاي بالاي ١٠٠ ميليارد گيگا الكترون ولت(Gev) ذخيره شود. يعني اين كه جهان ممكن است توسط حبابي از خلأ در حال گسترش با سرعت نور با زوال و نابودي فاجعه باري مواجه شود و ما متوجه وقوع اين جريان نخواهيم شد.
گيودايس در مصاحبه اش در TED چنين توضيح داد: ميدان هيگز درون آن حباب، قدرتمندتر مي شود و نسبت به اجرام اطرافش داراي سطح انرژي پايين تري است. حتي اگر ميدان هيگز درون حباب، از آنچه اكنون هست خيلي قوي تر باشد، مي توانست موجب كوچك شدن و فروپاشي ساختار اتمي شده و كاري كنند كه هيدروژن،تنها عنصري باشد كه در جهان وجود دارد.
ليكن بيان كرد: ولي با استفاده از محاسباتي كه در حال حاضر در مورد جرم بوزون هيگز صورت گرفته، محققان پيش بيني مي كنند كه اين حباب ممكن است داراي يك ميدان هيگز خيلي قوي باشد كه موجب افزايش سرعت نور در زمان فضايي باشد. اين افزايش سرعت، غير قابل پيشگيري است و مي تواند همه چيز را در اين جهان نابود كند.
او افزود: موضوع جالبتري كه براي ما به عنوان فيزيكدان مطرح مي شود اين است كه وقتي اين محاسبات را با استفاده از فيزيك استاندارد كه راجع به آن اطلاعات داريم انجام مي دهيم، مشخص مي شود كه ما هم اكنون در نقطه مرزي مابين جهان ايستا و جهان نااينستا هستيم. ما به نوعي دقيقا روي اين مرز هستيم و اين نقطه در نهايت به انفجار خواهد انجاميد. هيچ قانوني وجود ندارد كه بدانيم چرا روي اين نقطه مرزي قرار داريم.
صحبت از زوال و نااميدي نيست
ليكن گفت: همه زمان فضايي كه در اين نقطه مرزي، ميان جهان ايستا و ناايستا وجود دارد و يا محاسبات انجام شده، مي تواند اشتباه باشد.
اگر محاسبات اشتباه باشد، اين موضوع ممكن است ناشي از يك بخش اساسي از فيزيك باشد كه هنوز توسط دانشمندان كشف نشده است.
او گفت: يك احتمال هست كه يك سياه چاله نامرئي وجود داشته باشد كه فيزيكدانان معتقدند اين منطقه تاريك ٢٧ درصد از جهان را تشكيل داده است.
كشف اين كه چگونه اين منطقه تاريك با بقيه جهان در ارتباط است مي تواند منجر به كشف خصوصيات و قوانيني شود كه فيزيكدانان هنوز راجع به آن اطلاعي ندارند.
او افزود: احتمال ديگري كه وجود دارد، تئوری ورا تقارنی(supersymmetry) است. در مدل استاندارد، هر ذره داراي يك ذره مخالف خود است. ولي ايده ورا تقارنی، يك تئوري است كه مي گويد هر ذره داراي يك ذره جفت ورا تقارنی است و وجود اين ذرات به پایداری جهان كمك مي كند.
ما بوزون هيگز را پيدا كرديم و اين بسيار مهم است ولي ما همچنان در تلاش هستيم تا مفهوم آن چيست و همچنين سعي داريم همه موارد ديگري را كه در اين راستا وجود دارند كشف كنيم.
ليكن در جمع بندي سخنانش چنين گفت: اين تازه شروع داستان است و من به شما مسيرهايي كه ممكن است داستان به سمت آن ها برود نشان دادم. ولي من فكر مي كنم هنوز سورپرايزهايي وجود دارد كه هيچ كس راجع به آن ها حتي فكر هم نكرده است.

نظرها

1 نظر

  1. عالی بود

    رای موافق 0
    رای مخالف 0

سر‌خط آخرین خبرها

خبرهای بیشتر
قیمت اینترنت برخی اوپراتورها افزایش یافت

 این افزایش قیمت ها بین 30 تا 50 درصد در اپراتورهای مختلف متغیر است. این افزایش...

تاریخ معرفی ایسوس ROG Phone 7 مشخص شد

 پیش از این گزارش شده بود که ایسوس درحال کار بر روی سری جدید گوشی‌های هوشمند...

مایکروسافت لغو عرضه‌ Redfall روی پلی‌استیشن 5 را تکذیب کرد

شرکت مایکروسافت (Microsoft) اعتقاد دارد که نه‌ تنها جلوی انتشار هیچ بازی برای پلی...

بیشترین کلمات جستجو شده گوگل در سال ۱۴۰۱ توسط کاربران ایرانی

با پایان سال ۱۴۰۱ باید بیشترین کلمات جستجو شده در گوگل را مرور کنیم. در ادامه...

عربستان سعودی قصد دارد در شرکت فضایی اسپیس‌ایکس سرمایه‌گذاری کند

عربستان سعودی قصد دارد در یک همکاری با اسپیس‌ایکس، به‌عنوان سرمایه‌گذار در...

هوش مصنوعی ChatGPT حالا می‌تواند با کمک افزونه‌ها به اینترنت دسترسی داشته باشد

OpenAI در خبری اعلام کرد که ChatGPT حالا از افزونه‌ها پشتیبانی می‌کند و می‌تواند...

تیک‌های آبی سیستم قدیمی توییتر در روز دروغ اول آوریل حذف می‌شود

 توییتر در خبری اعلام کرده است که از 1 آوریل (12 فروردین) تیک‌هایی آبی قدیمی...

تلسکوپ هابل برای اولین‌بار یک سیاه‌چاله ابَرپرجرم فراری را ثبت کرد

تلسکوپ هابل موفق به ثبت اولین تصویر از یک سیاه‌چاله ابَرپرجرم فراری شد.

به‌روزرسانی واتس‌اپ با دو قابلیت جدید؛ مدیریت گروه‌ها آسان‌تر می‌شود

واتس‌اپ آپدیتی شد و حالا افزون بر امکان مشاهده گروه‌های مشترک خود با دیگر...

گوشی جدید نوکیا معرفی شد

 بر اساس خبرهای جدید، امروز شرکت نوکیا به صورت رسمی از گوشی هوشمند Nokia C12 Pro...