نمایش پروفایل

بستن
اطلاعات حساب کاربری
سجاد
رئوفی پور

سجاد رئوفی پور هستم. خبرنگار وکارشناس آی تی .
خبرنگاری شغل مورد علاقه من بود و آی تی علاقه شخصی. نتیجه تلفیق این دو
علاقه با هم، زمینه ساز تبدیل من به خبرنگار حوزه آی تی شد و طی سالها در نشریه های مکتوب و غیرمکتوب در این زمینه نوشته ام.
حالا در کلیک این افتخار را دارم که باز هم در همین زمینه برای شما بنویسم.

مرد
شبکه های اجتماعی
اطلاعات تماس