نمایش پروفایل

بستن
اطلاعات حساب کاربری
سمیه
شماعی زاده

لیسانس کامپیوتر گرایش نرم افزار و لیسانس زبان انگلیسی و ارشد زبانشناسی رایانشی یا مهندسی پردازش زبان طبیعی هستم. عاشق دنیای کامپیوتر و یادگیری زبانهای جدید هستم.

شبکه های اجتماعی
اطلاعات تماس