58 مورد برای  اختلال تلفنی  پیدا شد.

ارتباط تلفنی و دیتای برخی مشترکان تهرانی
تلفن و اینترنت برخی مشترکان تهرانی دچار اختلال می شود

رسانه کلیک – ارتباط تلفنی و دیتای برخی مشترکان تهرانی به دلیل اجرای عملیات...

ارتباط تلفنی 3 مرکز مخابراتی در تهران
ارتباط تلفنی 3 مرکز مخابراتی تهران مختل می‌ شود

رسانه کلیک – ارتباط تلفنی 3 مرکز مخابراتی در تهران به دلیل اجرای عملیات...

1
ارتباط تلفنی مشترکان دو مرکز مخابراتی در تهران
ارتباط تلفنی مشترکان 2 مرکز مخابراتی مختل می شود

رسانه کلیک – به دلیل انجام عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی مشترکان دو...

2
تماس تلفنی مشترکان در
ارتباط تلفنی مشترکان 5 مرکز مخابراتی دچار اختلال می‌ شود

رسانه کلیک – تماس تلفنی مشترکان در 5 مرکز مخابراتی تهران به دلیل اجرای...

3
ارتباط تلفنی مشترکین در
ارتباط تلفنی مشترکان 5 مرکز مخابراتی مختل می‌ شود

رسانه کلیک – ارتباط تلفنی مشترکین در 5 مرکز مخابراتی در تهران به دلیل اجرای...

4
ارتباط تلفنی مشترکان در مراکز مخابراتی
2 مرکز مخابراتی تهران از فردا مختل می شود

رسانه کلیک – ارتباط تلفنی مشترکان در مراکز مخابراتی ابوذر و پاسداران...

5
اینترنت پرسرعت ADSL
اینترنت پرسرعت مناطق 7 و 8 مخابرات تهران از فردا مختل می شود

رسانه کلیک – شرکت مخابرات منطقه تهران اعلام کرد: اینترنت پرسرعت ADSL در...

6
ارتباط تلفنی مشترکان در
ارتباط تلفنی مشترکان 5 مرکز مخابراتی مختل می‌ شود

رسانه کلیک – ارتباط تلفنی مشترکان در 5 مرکز مخابراتی تهران به دلیل انجام...

7
تماس تلفنی مشترکین
ارتباط تلفنی مشترکان 5 مرکز مخابراتی و سامانه 2020 مختل می شود

رسانه کلیک – تماس تلفنی مشترکین 5 مرکز مخابراتی و سامانه مدیریت مشتریان...

8
اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی مشترکان
ارتباط تلفنی مشترکان در 8 مرکز مخابراتی تهران تا 3 روز مختل می شود

رسانه کلیک – به دلیل اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی مشترکان در 8...

9
تماس تلفنی مشترکان
بروز اختلال در ارتباط تلفنی مشترکان 5 مرکز مخابراتی تهران به مدت 72 ساعت

رسانه کلیک – تماس تلفنی مشترکان 5 مرکز مخابراتی در تهران به دلیل اجرای...

10
کابل برگردان مخابراتی
2 مرکز مخابراتی تهران مختل می شود

رسانه کلیک – عملیات کابل برگردان مخابراتی با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز...

11
ارتباط تلفنی مشترکان 6 مرکز مخابراتی
ارتباط تلفنی مشترکان 6 مرکز مخابراتی تهران دچار اختلال می شود

رسانه کلیک – ارتباط تلفنی مشترکان 6 مرکز مخابراتی به دلیل اجرای عملیات...

12
ارتباط تلفنی مشترکان 2 مرکز مخابراتی
ارتباط تلفنی مشترکان 2 مرکز مخابراتی مختل می‌ شود

رسانه کلیک – ارتباط تلفنی مشترکان 2 مرکز مخابراتی در تهران از فردا به واسطه...

13