برچسب:
اختلال در ارتباط

33 مورد برای  اختلال در ارتباط  پیدا شد.

اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی مشترکان
ارتباط تلفنی مشترکان در 8 مرکز مخابراتی تهران تا 3 روز مختل می شود

رسانه کلیک – به دلیل اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی مشترکان در 8...

تماس تلفنی مشترکان
بروز اختلال در ارتباط تلفنی مشترکان 5 مرکز مخابراتی تهران به مدت 72 ساعت

رسانه کلیک – تماس تلفنی مشترکان 5 مرکز مخابراتی در تهران به دلیل اجرای...

1
کابل برگردان مخابراتی
2 مرکز مخابراتی تهران مختل می شود

رسانه کلیک – عملیات کابل برگردان مخابراتی با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز...

2
ارتباط تلفنی مشترکان 6 مرکز مخابراتی
ارتباط تلفنی مشترکان 6 مرکز مخابراتی تهران دچار اختلال می شود

رسانه کلیک – ارتباط تلفنی مشترکان 6 مرکز مخابراتی به دلیل اجرای عملیات...

3
ارتباط تلفنی مشترکان 2 مرکز مخابراتی
ارتباط تلفنی مشترکان 2 مرکز مخابراتی مختل می‌ شود

رسانه کلیک – ارتباط تلفنی مشترکان 2 مرکز مخابراتی در تهران از فردا به واسطه...

4
ارتباط تلفنی مرکز مخابرات پاسداران
ارتباط تلفنی مرکز مخابرات پاسداران فردا به مدت 4 ساعت مختل می شود

رسانه کلیک – شرکت مخابرات منطقه تهران اعلام کرد: ارتباط تلفنی مرکز مخابرات...

5
ارتباط اینترنت پرسرعت
اینترنت مشترکان کد 5 مخابرات یک هفته‌ قطع می‌ شود

رسانه کلیک – به منظور برگردان و ارتقاء تجهیزات، ارتباط اینترنت پرسرعت در...

6
ارتباط تلفنی مشترکان مراکز مخابرات
ارتباط تلفنی 4 مرکز مخابراتی تهران امروز دچار اختلال می شود

رسانه کلیک – شرکت مخابرات منطقه تهران اعلام کرد: ارتباط تلفنی مشترکان...

7
ارتباط تلفنی مراکز مخابرات
ارتباط تلفنی 2 مرکز مخابراتی از فردا دچار اختلال می شود

رسانه کلیک – شرکت مخابرات منطقه تهران اعلام کرد: ارتباط تلفنی مراکز...

8
ارتباط تلفنی مشترکان‌
ارتباط تلفنی مشترکان 2 مرکز مخابراتی تهران مختل شد

رسانه کلیک – به دلیل اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی مشترکان‌ در 2...

9
ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز
ارتباط تلفنی 7 مرکز مخابراتی تهران از فردا دچار اختلال می شود

رسانه کلیک – ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهید لطیفی، شهید توکلی،...

10
ارتباط تلفنی مرکزهای مخابرات
ادامه عملیات کابل برگردان در پایتخت؛ ارتباط تلفنی سه مرکز مخابراتی مختل می شود

رسانه کلیک – ارتباط تلفنی مرکزهای مخابرات شهید یزدان پناه، ابوذر و مالک...

11
مرکز مخابرات شهید تندگویان
ارتباطات تلفنی مشترکان مرکز مخابرات شهید تندگویان از فردا مختل می شود

رسانه کلیک – عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات...

12
ارتباط تلفنی مشترکین مراکز مخابرات
اختلال در ارتباط تلفنی 3 مرکز مخابراتی تهران از فردا

رسانه کلیک – ارتباط تلفنی مشترکین مراکز مخابرات شهید تندگویان، شهید...

13