برچسب:
ارتباط تلفنی مشترکین

8 مورد برای  ارتباط تلفنی مشترکین  پیدا شد.

ارتباط تلفنی مشترکان در مراکز مخابراتی
2 مرکز مخابراتی تهران از فردا مختل می شود

رسانه کلیک – ارتباط تلفنی مشترکان در مراکز مخابراتی ابوذر و پاسداران...

اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی مشترکان
ارتباط تلفنی مشترکان در 8 مرکز مخابراتی تهران تا 3 روز مختل می شود

رسانه کلیک – به دلیل اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی مشترکان در 8...

1
ارتباط تلفنی مشترکان مرکز
ارتباط تلفنی 3 مرکز مخابراتی تهران از فردا مختل می شود

رسانه کلیک – ارتباط تلفنی مشترکان مرکز مخابرات شهید نقابی، شهید فرداسدی و...

2
ارتباط تلفنی مشترکان مرکزهای مخابراتی
ارتباط تلفنی سه مرکز مخابراتی از فردا دچار اختلال می شود

رسانه کلیک – ارتباط تلفنی مشترکان مرکزهای مخابراتی شهید کیا دربندسری،...

3
ارتباط تلفنی مشترکان مرکز مخابراتی تهران
ارتباط تلفنی مشترکان 5 مرکز مخابراتی دچار اختلال می شود

رسانه کلیک – در راستای اجرای عملیات کابل برگردان، ارتباط تلفنی مشترکان...

4
توسعه شبکه کابل
ارتباط تلفنی مشترکان در 6 مرکز مخابراتی مختل می‌ شود

رسانه کلیک – عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی...

5
شبکه کابل
توسعه شبکه کابل در یک مرکز مخابراتی در تهران

رسانه کلیک – عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات...

6
ارتباط تلفنی مشترکان
3 روز اختلال در ارتباط تلفنی مشترکان 4 مرکز مخابراتی تهران

رسانه کلیک – به دلیل اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی مشترکان 4 مرکز...

7