مرور برچسب

استانبول

مشتی ترین صبحانه عمرتان را در «وان» ترکیه بخورید!

رسانه کلیک - صبحانه ترکی که شامل مقدار زیادی پنیر، زیتون، تخم مرغ، مربا، سوسیس سرخ شده و چای پشت چای است یکی از بهترین آیین های آشپزی این کشور محسوب می شود؛ اما این وعده غذایی در شهر وان اهمیت ویژه ای دارد.