مرور برچسب

استراتولانچ

معرفی هواپیمایی عجیب برای ماموریتی خاص

این روزها در فضای مجازی شاهد تصویر هواپیمایی با ظاهر عجیب هستیم. در اینجا قصد داریم شما را با stratolaunch که به تازگی سر از آشیانه ی خود درآورده آشنا کنیم و از ویژگی ها و ماموریت تعریف شده برای این پرنده حرف بزنیم.