مرور برچسب

اسکن مغزی

چرا خارش مسری است؟

همه ما می دانیم که وقتی فرد مقابل ما خمیازه می کشد ما نیاز به طور نا خودآگاه واکنش نشان داده و خمیازه می کشیم. اما این واکنش تنها برای خمیازه کشیدن نیست بلکه زمانی که فرد مقابل عضوی از بدن خود را می خاراند نا خود آگاه ما نیز احساس خارش در…

تعیین هوش فرد از طریق تصاویر اسکن مغز

برای بسیاری این سوال مطرح است که آیا تصاویر به دست آمده از اسکن مغزی افراد توانایی تشخیص میزان هوش را دارد یا خیر ؟ این پدیده برای بسیاری دور از ذهن به نظر می رسد حال آنکه دانشمندان دانشگاه "Warwick" از صحت و سقم این ادعا خبر داده اند.