مرور برچسب

الکامپ 98

مسیر حرکتی پرپیچ و خم چارچرخ در میان مافیای خودرو!

رسانه کلیک - چارچرخ همانطور که از نامش پیداست، در زمینه خودرو خدماتی ارایه می‌دهد؛ خدماتی که گه گاه مسیرش را با انواع مافیای این صنعت رو در رو می‌کند و چالش‌های حرکتی زیادی برایش رقم می‌زند.

حکایت حضور ما در الکام پیچ؛ مثل بچه‌های آسمان بود!

رسانه کلیک – تیم‌های برتر الکام پیچ در حالی معرفی شدند که حدس زدن برترین‌های آن سخت بود. رسانه کلیک در مراسم معرفی برترین‌ها وعده هدیه‌ای به برترین ها را داد که امروز به آن وعده عمل کردیم و با معرفی ششمین تیم برتر، فربود انگاره استارتش را…