مرور برچسب

الکامپ96

آچارفرانسه، اتفاق خوب این روزهای استارتاپ های ایرانی

رسانه کلیک - آچارفرانسه برای این آمده که دغدغه کارهای خانه را از شما بگیرد. به جای اینکه از در و همسایه سراغ نیروی نظافتچی مطمئن یا لوله‌کش و الکتریکی ماهر را بگیرید، تمام خدمات منزل فقط با چند کلیک در اختیار شماست.