4 مورد برای  امواج صوتی  پیدا شد.

امکان هک شدن تلفن همراه به‌وسیله امواج صوتی
هک تلفن همراه به‌وسیله امواج صوتی

محققان و دانشمندان به جنبه جدیدی از آسیب پذیری های تلفن همراه دست پیدا کرده...

هولوگرام صوتی در محیط آب
تماشا کنید؛ مراحل جالب تولید هولوگرام صوتی

دانشمندان در موسسه مکس پلانک آلمان با استفاده از امواج صوتی موفق به تولید یک...

1
تماشا کنید؛ بلند کردن توپ گلف توسط امواج صوتی

محققان توانستند تنها با استفاده از امواج صوتی با بسامد بالا توپ پلی استر جامد...

2
سرویس GPS در زیر آب هم در دسترس قرار گرفت

در روی زمین، انسان برای دریافت مسیرهای درست از نقطه آ به نقطه ب، وابستگی...

3