مرور برچسب

انرژی باد

حرکت عظیم جهان به سمت انرژی های تجدید پذیر در سال گذشته

در سال ۲۰۱۵ حرکت بزرگی به سمت استفاده از انرژی های تجدید پذیر آغاز شد. پیش بینی می شود تا سال ۲۰۲۱، یک چهارم برق مورد نیاز جهان که برابر با ۷۶۰۰ تراوات ساعت برق است، توسط این نوع از انرژی ها تأمین شود.