8 مورد برای  انرژی تاریک  پیدا شد.

انبساط جهان
علت «انبساط جهان» با شناسایی نوعی انرژی تاریک کشف شد

یافتن نشانه هایی از یک نوع انرژی تاریک ۳۰۰ هزار سال بعد از وقوع «مه‌بانگ»...

dark-energy-not-exist
۶۸ درصد جهان احتمالا وجود خارجی ندارد

شبیه سازی های کامپیوتری جدید وجود انرژی تاریک را زیر سوال بردند، انرژی تاریک...

1
ثبت اولین تصاویر از ماده تاریک توسط نجوم شناسان
ثبت اولین تصاویر از ماده تاریک توسط نجوم شناسان

اکثر داسته های علم نجوم شناسی بر پایه فرضیه و تئوری ها بنا شده،فرضیه هایی که...

2
universe
فرضیه رد وجود ماده تاریک قوت گرفت

جهان با آهنگ شتابداری در حال انبساط است، نیرویی مرموز به نام انرژی تاریک...

3
چه چیزی باعث می شود روند انبساط جهان شتاب بگیرد؟

جهان، در حال انبساط است، و در عین حال سرعت این انبساط هر روز بیشتر می شود. در...

4
فرضیه جدید برای انرژی تاریک

به مدت چندین دهه دانشمندان درگیر این مسئله بودند که جهان ما در حال گسترش است....

5
کشف کهکشانی پنهان، مملو از ماده تاریک
کشف کهکشانی پنهان و مملو از ماده تاریک

دانشمندان کهکشانی را یافته اند که تقریبا جرمی برابر با کهکشان راه شیری دارد...

6
کشف نیروی پنجم طبیعت توسط فیزیکدانان آمریکایی

فیزیکدانان آمریکایی براساس مجموعه ای از مطالعات و بررسی ها، کشف احتمالی...

7