مرور برچسب

انفورماتیک

کلاف سردرگم هزینه تست تجهیزات IT وارداتی کشور

رسانه کلیک - مدیر عامل مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک با بیان اینکه هیچ مرجعی برای تعیین تعرفه ها در آزمایشگاه وجود ندارد، گفت: «نرخ تست تجهیزات IT  وارداتی را آزمایشگاه خودش تعیین می کنند، در واقع هزینه ها را خودمان محاسبه و اعلام می کنیم.»…