29 مورد برای  اپراتورها  پیدا شد.

پرداخت خسارت مشترکین فعلی اپراتورها

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد: اپراتورها موظف اند...