مرور برچسب

ایسوس

نخستین دوره لیگ ورزش‌های الکترونیک با همکاری ایسوس و انجمن ورزش‌های الکترونیک

رسانه کلیک - پس از مدت ها انتظار، نخستین دوره لیگ ورزش‌های الکترونیک و بازی‌های رایانه‌ای در کشور به طور رسمی شروع شد. این لیگ با پلتفرمی جامع در وبسایت ELIGO.ir با همکاری دو مجموعه انجمن ورزش‌های الکترونیک، بخش قطعات دفتر ایسوس و دیگر…