مرور برچسب

اینوتکس 2020

اینوتکس پیچ اصفهان به صورت آنلاین برگزار می‌شود

رسانه کلیک - از ابتدای ورود بیماری کرونا به کشور، به منظور جلوگیری از شیوع بیشتر آن، تمامی رویدادها و اجتماعات از جمله رویدادهای کارآفرینی در کشور ملغی شدند که از جمله آن‌ رویدادهای اینوتکس پیچ اصفهان و خوزستان بودند. در این بین دبیرخانه…