مرور برچسب

بتسدا

نسخه بتای بازی Fallout 76 چه زمانی منتشر می شود؟

رسانه کلیک - شرکت نامدار «بتسدا» به تازگی تاریخ انتشار نسخه بتای بازی Fallout 76 را مشخص کرد که بر این اساس، کاربران و بازیکنان می توانند تا پیش از عرضه نسخه نهایی، این عنوان مورد انتظار را برای مدت محدودی تجربه کنند.