4 مورد برای  بشقاب پرنده  پیدا شد.

بشقاب پرنده نورانی بر فراز ابرهای کانادا

خلبانان دو هواپیمای نظامی و تجاری یک بشقاب پرنده سبز مرموز را بر فراز خلیج...

موجودات فرازمینی
به نقل از رئیس اسبق سازمان امنیت فضایی اسرائیل؛ موجودات فرازمینی وجود دارند و ترامپ نیز از آن آگاه است

رسانه کلیک – رئیس­ سابق امنیت فضایی اسرائیل با گفتن اینکه زمینی­ ها با...

1
شی مرموز در مقابل خورشید چیست؟

در تصاویر ناسا از خورشید، یک دایره عظیم و آبی رنگ ناشناخته در جلوی آن مشاهده...

2
آیا اشیای نورانی مشاهده شده در آسمان همان یوفو ها هستند؟

آیا تا به حال شیء عجیبی را در آسمان مشاهده کرده اید؟ آیا شما نیز از دیدن شیء...

3