4 مورد برای  بمب اتم  پیدا شد.

انهدام شهاب سنگ
ناسا شهاب سنگ های 79 میلیون تنی را به کمک بمب هسته ای نابود می کند!

رسانه کلیک – بر اساس گزارش BuzzFeed، همکاری ناسا و اداره ملی امنیت هسته ای...

To the stars by atom bomb
سفر به ستاره ها با بمب اتم (قسمت دوم)

محققان قصد داشتند موشک اتمی بسازند و به وسیله آن به زحل بروند، آن ها ۷ سال به...

1
To the stars by atom bomb
سفر به ستاره ها به وسیله بمب اتم (قسمت اول)

محققان قصد داشتند موشک اتمی بسازند و به وسیله آن به زحل بروند، آن ها ۷ سال به...

2
تماشا کنید؛ مقیاسی واقعی از سلاح‌های هسته‌ای در دست بشر
تماشا کنید؛ مقیاسی واقعی از سلاح‌های هسته‌ای در دست بشر

سلاح های هسته ای از زمانی که در اختیار بشر قرار گرفت ویرانی های بسیاری به بار...

3