مرور برچسب

بنکن

روش تولید اتصالات بنکن

رسانه کلیک - همواره برای ادامه مسیر لوله کشی در سیستم تاسیساتی به اتصالات نیاز است زیرا لوله‌های فلزی اغلب در طول‌های 6 متری تولید خواهد شد و برای اقدام‌هایی از قبیل ادامه خط لوله کشی، تغییر جهت لوله، گرفتن انشعاب از خط اصلی لوله، تغییر…