مرور برچسب

بیگ دیتا

پول دیجیتالی تلگرام بلای جان ایرانی ها می شود!

رسانه کلیک - در حالی که از سال 95 حساب سرمایه ایران به شدت منفی شده در چنین شرایطی بدترین خبر ممکن باز شدن یک کانال جدید از طریق ارز دیجیتال تلگرام هم برای تقاضای خروج سرمایه و هم برای خروج سرمایه است.

گزارش وضعیت شرکت های ایرانی فعال در زمینه کلان داده ها منتشر شد

رسانه کلیک - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص شرکت های ایرانی فعال در زمینه کلان داده ها، مستندی را تحت عنوان گزارش تحلیلی نخستین پیمایش کلان داده ها در ایران منتشر کرد.