مرور برچسب

توریست بازار

گردشگری هوشمند با فناوری‌ های مکان محور

رسانه کلیک - ظرفیت های موجود در اشتغال‌زایی و گردش مالی بازار گردشگری در جامعه امروزی سبب شده امیر علی طاهری با نگاه جزیی و موشکافانه به بررسی این بازار پرداخته و خبرهای خوبی در رابطه با این موضوع بدهد.