مرور برچسب

تکنولوژی پزشکی

آیا مغز ما قدرت خارق العاده دارد؟

به گفته دانشمندان علم پزشکی، مغز قدرتی دارد که می تواند در مواقع ضرورت در بروز حوادث و همچنین آسیب های مغزی،  قدرتی خارق العاده را به مغز بیمار برگرداند. محققان در پی استفاده از این قدرت بی نظیر در مغز افراد عادی هستند.

داروی جایگزین ورزش کشف شد

برای بسیاری از افراد، ورزش کردن با تمامی اثرات فوق العاده جسمی و روانی یکی از سخت ترین وظایف  به حساب می آید. دانشمندان علم پزشکی به تازگی دارویی را کشف کردن که بدون کمترین تحرک تمامی فواید ورزش را به بدن منتقل می کند.