مرور برچسب

جشنواره وب و موبایل

تک رای داور تاثیر چندانی در نتیجه نهایی ندارد

رسانه کلیک - علی حاج محمدی یکی از داوران جشنواره وب و موبایل ایران معتقد است اگر داوران جشنواره حق شرکت در آن را نداشته باشند؛ معنی و رسالت واقعی جشنواره از بین می‌رود و حتی تیم های ضعیف نیز انگیزه‌ای برای شرکت کردن نخواهند داشت.