مرور برچسب

جلوگیری از امراض آلودگی هوا

1 + 12 روش برای زنده ماندن در هوای آلوده

رسانه کلیک - آلودگی هوا در کشور ما یا شامل آلودگی هوای تهران می‌شود یا شامل آلودگی هوای اهواز و شهرهای جنوب کشور؛ به عبارت دیگر یا پر از گرد و غبار و خاک است یا پر از ذرات آلاینده شیمیایی. آلودگی هوا، هر کدام از این دو که باشد، باید بدانید…