مرور برچسب

جگوار لندرور

جگوار لندرور بیش از ۱۶۰ اتومبیل برای کمک به درمان کرونا اهدا کرد

رسانه کلیک - شرکت جگوار لندرور بیش از ۱۶۰ اتومبیل را در سراسر جهان برای حمایت از سازمان‌های درگیر مبارزه با ویروس کرونا اهدا کرد. از این تعداد، حدود ۶۰ اتومبیل در اختیار صلیب سرخ انگلیس قرار خواهند گرفت که ۲۷ عدد آن از ویژه عملیات است.