23 مورد برای  جیتکس 2019  پیدا شد.

نمایشگاه جیتکس دبی
تماشا کنید: تیتراژ پایانی نمایشگاه جیتکس دبی 2019

رسانه کلیک – نمایشگاه جیتکس دبی 2019 در تاریخ 14 تا 18 مهر برگزار شد. در این...

مهدی محمدی
تماشا کنید: مصاحبه با دکتر مهدی محمدی در نمایشگاه جیتکس 2019

رسانه کلیک – نمایشگاه جیتکس 2019 به تازگی به کار خود خاتمه داده است. در این مطلب...

1
استارتاپ تریژ
تماشا کنید: نگاهی به استارتاپ تریژ در نمایشگاه جیتکس 2019

رسانه کلیک – نمایشگاه جیتکس 2019 به تازگی در دبی به پایان رسیده است. در این...

2
استارتاپ کارجو پلاس
تماشا کنید: نگاهی به استارتاپ کارجو پلاس در نمایشگاه جیتکس 2019

رسانه کلیک – نمایشگاه جیتکس 2019 به تازگی در دبی به پایان رسیده است. در این...

3
استارتاپ آلینو
تماشا کنید: نگاهی به استارتاپ آلینو در نمایشگاه جیتکس 2019

رسانه کلیک – نمایشگاه جیتکس 2019 تا دیروز در دبی دایر بود. در این مطلب ویدیوی...

4
رضا قربانی جیتکس 2019
تماشا کنید: مصاحبه با رضا قربانی و مینا والی در نمایشگاه جیتکس 2019

رسانه کلیک – نمایشگاه جیتکس 2019 امروز به کار خود در دبی پایان می دهد. در این...

5
تماشا کنید: مصاحبه با حامد محمدی در نمایشگاه جیتکس 2019

رسانه کلیک – نمایشگاه جیتکس 2019 امروز به کار خود در دبی پایان می دهد. در این...

6
تماشا کنید: مصاحبه با محمود اقوامی پناه در نمایشگاه جیتکس 2019

رسانه کلیک – نمایشگاه جیتکس 2019 امروز به کار خود در دبی پایان می دهد. در این...

7
سیامک غنیمی فر جیتکس 2019
تماشا کنید: مصاحبه با سیامک غنیمی فر در نمایشگاه جیتکس 2019

رسانه کلیک – نمایشگاه جیتکس 2019 امروز به پایان می رسد. در این مطلب مصاحبه با...

8
تینا تعویضی
تماشا کنید: مصاحبه با تینا تعویضی در نمایشگاه جیتکس 2019

رسانه کلیک – نمایشگاه جیتکس 2019 امروز به کار خود در دبی پایان می دهد. در این...

9
محمد شکوهی جیتکس 2019
تماشا کنید: مصاحبه با محمد شکوهی در نمایشگاه جیتکس 2019

رسانه کلیک – نمایشگاه جیتکس 2019 امروز به کار خود در دبی پایان می دهد. در این...

10
استارتاپ آداک
تماشا کنید: نگاهی به استارتاپ آداک در نمایشگاه جیتکس 2019

رسانه کلیک – نمایشگاه جیتکس 2019 امروز به پایان می رسد. در این مطلب ویدیوی...

11
استارتاپ وینگ
تماشا کنید: نگاهی به استارتاپ وینگ در نمایشگاه جیتکس 2019

رسانه کلیک – نمایشگاه جیتکس 2019 تا فردا در دبی دایر است. در این نمایشگاه...

12
واقعیت مجازی جیتکس 2019
تماشا کنید: نگاهی به بخش واقعیت مجازی در نمایشگاه جیتکس 2019

رسانه کلیک – نمایشگاه جیتکس 2019 تا تاریخ 10 اکتبر در دبی دایر است. در این مطلب...

13
  • 1
  • 2