مرور برچسب

حساب های تایید شده

بازار سیاه تیک های آبی در اینستاگرام/ اکانت هایی که هزاران دلار آب می خورند!

رسانه کلیک - در کنار نام حساب کاربری برخی از افراد مشهور دنیا در اینستاگرام یک تیک آبی به چشم می‌خورد که اصالت و رسمیت حساب را نشان می‌دهد؛ حال به نظر می رسد این حساب ها سر از بازار سیاه در آورده است!