مرور برچسب

حوزه سلامت

مراقب نرم افزارهای مرتبط با پرونده الکترونیک سلامت باشید؛ خطر سو استفاده از اطلاعات شخصی

رسانه کلیک - رییس دفتر مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت با بیان اینکه هیچگونه نرم افزاری مبنی بر دسترسی به پرونده الکترونیک سلامت کشوری وجود ندارد، تاکید کرد: شهروندان در استفاده از سامانه ها و نرم افزارها باید دقت کنند، چرا که…