1 مورد برای  خانه خلاق  پیدا شد.

افتتاح 3 خانه خلاق و نوآوری
با حضور معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری؛ افتتاح 3 خانه خلاق و نوآوری تخصصی جدید در تهران

صبح امروز 3 خانه خلاق و نوآوری تخصصی به صورت جداگانه با حضور معاون علمی و...