مرور برچسب

خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا

فراز و نشیب های دنیای فناوری در سال ۲۰۱۶ (بخش دوم)

در این مطلب نیز قصد داریم به بررسی فناوری های نوظهور در سال ۲۰۱۶ و پیش بینی اتفاقات مختلف در دنیای فناوری در سال ۲۰۱۷ بپردازیم و همچنین اتفاقات سیاسی و اقتصادی امسال را که ممکن است فناوری های مختلف را تحت تاثیر قرار دهند، بررسی خواهیم کرد.