4 مورد برای  خواکین فینیکس  پیدا شد.

واکین فینیکس جوکر
اولین تصویر واکین فینیکس در نقش جوکر خبرساز شد

رسانه کلیک – واکین فینیکس جوکر می شود. به تازگی اولین تصویر از این بازیگر...

الک بالدوین
الک بالدوین به فیلم «جوکر» پیوست؛ بازی در نقش پدر بتمن

رسانه کلیک – بازیگر جدیدی به لیست بازیگران فیلم جوکر اضافه شد. الک بالدوین...

1
جوکر
«جوکر» نام جدید فیلم واکین فینیکس؟

رسانه کلیک – در گذشته نه چندان دور واکین فینیکس بازی در نقش جوکر را بر عهده...

2
واکین فینیکس
«واکین فینیکس» در نقش جوکر بازی می کند!

رسانه کلیک – فیلم مستقل جوکر در آینده نزدیک وارد مراحل تولید می شود و واکین...

3