مرور برچسب

رانندگی در فصل سرد

روش صحیح راه اندازی خودرو در فصل سرد

با نزدیک شدن فصل سرد و کاهش دمای هوا، گرم کردن خودرو قبل از حرکت، موضوعی است که برای همه ما سوال برانگیز است. اما آیا روشی که برای گرم کردن آن به کار می بریم درست است؟ به نظرتان روش راه اندازی صحیح خودرو در این فصل چیست؟ این مطلب می تواند…