مرور برچسب

سازمان تاکسیرانی

طرح هم پذیرندگی، گامی جدید به سوی یکپارچگی پرداخت الکترونیکی کرایه تاکسی

رسانه کلیک - روابط عمومی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران، پیرو نشست خبری سازمان تاکسیرانی در زمینه اطلاع رسانی هم پذیرندگی سامانه های پرداخت الکترونیک کرایه تاکسی که در ادامه اعتراض تومن رت در پی داشت و همچنین افزایش شفافیت و…