برچسب:
سازمان ملی استاندارد

1 مورد برای  سازمان ملی استاندارد  پیدا شد.

پراید و نیسان نشان کیفیت
مدیرکل دفتر ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد: پراید و نیسان نشان کیفیت ندارند

مدیرکل دفتر ارزیابی کیفیت کالا و خدمات سازمان ملی استاندارد ایران بر اینکه...