مرور برچسب

سرویس اینترنت نامحدود مخابرات

حجم نامحدود، دلیل کیفیت پایین اینترنت در ایران

کلیک - معاون شرکت مخابرات کشور راه حل نارضایتی بعضی مشترکان از کیفیت نامناسب اینترنت را، تغییر قرار داد نوع سرویس با مخابرات دانست و طی بیانیه‌ای اعلام کرد که قرارداد سرویس اینترنت نامحدود مشترکان باید فسخ شده و تغییر کند.