مرور برچسب

سنجش سرعت اینترنت

چگونه سرعت بسته های غیر حجمی اینترنت خود را راستی آزمایی کنیم؟

رسانه کلیک - کاربران شرکت‌ های اینترنتی خود را مدام با مسئله کم فروشی اینترنت رو به‌ رو می‌بینند؛موضوعی که واکنش وزیر ارتباطات را به همراه داشته است. از این رو شناخت روش های سنجش سرعت اینترنت می تواند بسیار مفید واقع شود.